Segregacja i odbiór odpadów - Jasienica - portal dla mieszkańców, mieszkańcy dla Gminy
News Baza firm Users PKS Wiadomości Sport Kultura Inne
Szukaj wydarzeń:
Segregacja i odbiór odpadów
środa
01 września 2010
W związku z likwidacją pojemników na odpady segregowane Urząd Gminy Jasienica informuje wszystkich mieszkańców, że przedsiębiorstwa uprawnione do wywozu odpadów komunalnych takie jak : firma Tros-Eko z siedzibą przy ul. Bażantów 17 43-450 Ustroń oraz firma Sita SITA Zakład Oczyszczania Miasta z siedzibą ul. Gazownicza 38 43-300 Bielsko-Biała prowadzą zbiórkę segregacyjną.

Każdy z mieszkańców może otrzymać worki od przewoźnika przedsiębiorstwa, z którym ma podpisaną umowę na świadczenie usług komunalnych. Ponadto informuję, że firma Tros-Eko udostępnia nieodpłatnie worki, do których należy segregować odpady komunalne. Przypomina się wszystkim mieszkańcom, że do worków na szkło wrzucamy czyste słoiki po marynatach, butelki po napojach, winie, piwie i alkoholu, a do worków na plastik wrzucamy tylko czyste bez etykiet opakowania po płynach napojach PET (butelkę PET należy zgnieść).

Firma SITA udostępnia odpłatnie worki w cenie 3,40zł od sztuki. Do worków na szkło należy segregować tylko i wyłącznie szkło, a do worków na plastik tylko butelki plastikowe typu PET. Odpady segregowane są odbierane wg harmonogramów ustalonych przez przedsiębiorców świadczących usługi komunalne. Warunkiem odbioru odpadów segregowanych jest zastosowanie się do powyższych zaleceń. Informacje w w/w sprawie można uzyskać w przedsiębiorstwach uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Jasienica informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1, 3, 3a, 3b oraz art. 6, ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ponadto właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
Z TERENU GMINY JASIENICA:
1. „TROS-EKO” ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Sp. z o.o.

ul. Bażantów 18, 43-450 Ustroń

tel. 33 854 29 75

2. „FANEX” S.C.

Międzyświeć 133,

43-430 Skoczów

tel. 33 853 34 46

3. SITA - ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA S.A.

ul. Gazownicza 38,

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 499 20 00

fax. 33 499 20 20

4. „KONTRANS” - Czesław Nowak

Pogórze 253,

43-430 Skoczów

tel. 33 853 04 57

fax. 33 853 03 92

5. „GAIK” - Tadeusz Gaik

Biery, ul. Ogrodowa 183

43-386 Świętoszówka

tel. 33 815 28 31

6. „ALBA” – PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ Sp. z o.o.

ul. Zwierzyniecka 6

43-100 Tychy

tel. 32 227 40 34

fax: 32 219 84 50

7. „EKOM” – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE

Zabłocie, ul. Tulipanów 3,

43-246 Strumień

tel. 33 857 00 95

tel. kom. 607598973

8. P.H.U.„OPERATUS” – M. Krajewski

ul. Cynkarska 11

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 816 84 82

9. ALBA ekoserwis Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 5

41-922 Radzionków

tel. 32 396 92 13

32 396 92 12

10. SANIT-TRANS Sp. z o.o.

ul. Gen. Maczka 9

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 815 79 74

fax. 33 814 59 12

11. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

tel. 32 376 34 50

12. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BROMAL” Sp. z o.o.

ul. Rolników 16

43-518 Ligota

tel. 32 214 23 79

13. REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Baczyńskiego 11

41-200 Sosnowiec

tel. (32) 4471955WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO ODBIORU I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

NA TERENIE GMINY JASIENICA1. Franciszek STRZELEC

43-384 Jaworze Dolne 354

tel. 33 817 28 52

tel. kom. 602674373

2. Henryka Kuś

43-385 Jasienica 974

tel. 33 815 28 31

3. Grażyna GĘBORA

ul. Doliny Miętusiej 27/61

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 818 77 39,

33 818 25 55

4. Janusz GIŹLAR

ul. Siemiradzkiego 21/18

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 817 23 34

tel. kom. 604118886

5. SANIT-TRANS Sp. z o.o.

43-392 Międzyrzecze Górne 383

tel. 33 815 79 74

6. Wywóz Ścieków „TRANS-ECO”
Bożena Gruszka,

43-384 Jaworze,

ul. Bielska 354

tel. 33 817 28 52

7. Zakład Komunalny w Jasienicy

43-385 Jasienica 159

tel. 33 815-37-29

kom. 662 - 216 – 389

8. Transport Drogowy i Sanitarny
TRANS-EKO - Krzysztof Szapert

ul. Kosynierów 30

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 8229739

kom. 503430945

 autor: UG Jasienica/admin
wyświetleń: 7406
Komentarze
Dodaj komentarz
Nick:
Treść:
Przepisz kod:
Warto wiedzieć
TEST
Jasienica
Menu
Chmura Tagów
1 maj, 100-lecie szkoły , 11 listopad, 20.11.2011, 2011, 21.08.2011, 22.09, 24.07, 28.04, Adam cieciółka,
SEOPILOT
Copyright 2008-2013 by jasienica.com.pl